DigiTaalpunt / Language Referral

maandag 15 maart 2021
10:00 t/m 22:00

Locatie Online
Categorie Volwassenen
Tags Spreekuur
Download Toevoegen aan agenda
Terug

DigiTaalpunt / Language Referral

English below
Momenteel is het DigiTaalpunt alleen te bereiken per mail taalhuiseindhoven@gmail.com of telefonisch: 040 260 4 260. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Het DigiTaalpunt is voor alle inwoners van Eindhoven die moeite hebben met lezen, spreken of schrijven in het Nederlands. Voor zowel mensen die Nederlands als moedertaal hebben als inwoners waarvan Nederlands niet de moedertaal is.

Getrainde vrijwilligers geven je graag informatie en advies over de mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Het DigiTaalpunt biedt ook ondersteuning voor taalvrijwilligers en -maatjes.

Wat kun je in het DigiTaalpunt doen?
Afhankelijk van jouw persoonlijke wens en het niveau word je door getrainde vrijwilligers doorverwezen naar passend taalaanbod in Eindhoven. Dit kan een complete taalcursus zijn, maar ook ondersteuning via een Taalmaatje.

In de bibliotheek is ook een uitgebreide collectie van geschikte lees- en luisterboeken, oefenprogramma’s en lesmateriaal beschikbaar. Er zijn ook computers aanwezig waar je – als lid van de bibliotheek - gratis op kunt oefenen.

Wat kosten de diensten van het DigiTaalpunt?
De vrijwilligers van het DigiTaalpunt geven je gratis informatie en advies. Je hoeft ook geen lid van de bibliotheek te zijn. Als je voor een cursus doorverwezen wordt naar een taalaanbieder, kan deze aanbieder hier wel cursusgeld voor vragen. Sommige cursussen zijn echter gratis. De vrijwilligers van het DigiTaalpunt vertellen je hier graag meer over.

Waarom een DigiTaalpunt?
In Eindhoven heeft ongeveer 18% van de inwoners moeite met lezen, spreken en schrijven van de Nederlandse taal. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van de bereidingswijze op een verpakking, brieven van instanties of werkinstructies. Het vinden van werk is vaak moeilijk en werkende mensen met taalproblemen lopen in werksituaties vaak tegen onverwachte problemen aan. Daarnaast heeft nog eens meer dan 23% problemen met het omgaan met computers en internet waardoor zij moeite hebben om mee te komen in de huidige maatschappij.

Openingstijden
Momenteel is het DigiTaalpunt alleen te bereiken per mail taalhuiseindhoven@gmail.com of telefonisch: 040 260 4 260. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.


English

The DigiTaalpunt is for every citizen of Eindhoven, struggling with reading, speaking or writing in Dutch. It’s for both native Dutch people as non-natives.

Trained volunteers will provide you with information and advice about the possibilities of learning Dutch. The DigiTaalpunt also supports finding language volunteers and buddies.

What can you do at DigiTaalpunt?
Depending on your personal wishes and level you will be given advice by trained volunteers where to go for a suitable language program in Eindhoven. This could be a complete course –or finding a buddy, for example.

The library also has an extensive collection of suitable reading- and audiobooks, practice programs and course material available. There are computers present to practice on.

What does it cost?
The volunteers will give you free advice and information. You don’t have to be a member of the library. If you are referred to another organization, they are able to charge you for their services. Some course are free. The volunteers would love to tell you more about this.

Why a DigiTaalpunt?
18% of the people in Eindhoven has difficulties with reading, speaking and writing of the Dutch Language. For example, people struggle to comprehend the preparation of food on a food package, official letters of work instructions. Finding a job is often difficult and working people sometimes struggle with language barriers. Moreover, another 23% struggles with working on computers and internet, which holds them back of fully functioning in the current society.

Opening hours
You can always reach DigiTaalpunt by mail: taalhuiseindhoven@gmail.com or by phone: 040 260 4 260. You will receive a response as soon as possible.