Jureka, gratis juridisch adviesspreekuur / Free legal advice

zaterdag 15 februari 2020
10:00 tot 12:00

Locatie de Bibliotheek Eindhoven, De Witte Dame
Categorie Volwassenen
Tags Spreekuur
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Jureka, gratis juridisch adviesspreekuur / Free legal advice

Gratis juridisch advies! Juristen van Stichting Jureka stellen hun juridische expertise gratis beschikbaar aan de bezoekers van de bibliotheek.

Informeren & adviseren voorkomt procederen Ondernemers en particulieren kunnen iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek terecht voor deskundig advies. Gevorderde studenten van de Rechten Faculteit maken je, onder toezicht en begeleiding van advocaten en hoogleraren, wegwijs in de jungle van regels en wetten.

De juristen kunnen je lastige problemen het hoofd bieden. Zij adviseren doorgaans op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contract- & aansprakelijkheidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht en personen- & familierecht. Je kunt zonder afspraak je vraag aan de aanwezige juristen voorleggen. Een gesprek duurt normaliter 20 minuten. Denk je meer dan 20 minuten nodig te zullen hebben dan adviseren wij je een afspraak te maken om je optimaal van dienst te kunnen zijn.

Behandeling van je vraag Indien je een afspraak wenst te maken neem je contact op met Jureka. Afhankelijk van je vraag en de complexiteit daarvan is het zelfs mogelijk om documenten die met je zaak verband houden vóór je afspraak naar Jureka te sturen. De juristen zullen je zaak juridisch analyseren, je kansen beoordelen en een strategie voor je zaak uiteenzetten.

Contactgegevens Jureka Telefoon: 085-4019453 E-mail: info@jureka.nl Website: www.jureka.nl

English
Free legal advice! Jurists from Jureka offer their legal expertise free of charge for the visitors of Eindhoven Library.

Informing and advising prevents litigation Everyone can get expert advice in the library every Saturday from 10.00-12.00 hours. Advanced students from the Law Faculty will guide you through the jungle of rules and laws under the supervision and guidance of lawyers and professors.

The jurists will help you with difficult problems. They usually advise in the field of employment law, administrative law, contract & liability law, rent law, corporate law and personal and family law. You don’t need an appointment to ask your question. A conversation usually takes 20 minutes. If you think you need more time, we advise you to make an appointment beforehand.

Processing your question If you wish to make an appointment, please contact Jureka. Depending on your question and its complexity, it is even possible to send documents related to your case to Jureka before your appointment. The lawyers will legally analyze your case, assess your chances and set out a strategy for your case.

Contact details Jureka. Telephone: 085-4019453 E-mail: info@jureka.nl Website: www.jureka.nl