International Women's Day

vrijdag 8 maart 2019
18:45 - 22:00

Locatie de Bibliotheek Eindhoven, De Witte Dame
Categorie Volwassenen
Tags Lezing Zingeving en filosofie
Prijzen
  • Toegang + Samen Eten € 15,50
  • Toegang € 3,00
Download Toevoegen aan agenda
Terug

International Women's Day

*English Below

Internationale Vrouwendag: Iedereen een heldin!
“Want jij verdient het om de heldin van je eigen leven te zijn."

Heldinnen: Opvallende, onzichtbare, dode en levende, grootse en kleine. We kennen ze allemaal, want in elke stad of dorp zijn -of waren- heldinnen te vinden. Heldinnen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de rechten van de vrouw, voor gelijkheid, voor hun medemens.
Op vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De Bibliotheek Eindhoven heeft in samenwerking met ambassadeur Carien Kirkels van Women Inc een mooi programma samengesteld voor vrouwen, waarbij het uitgangspunt is: Iedereen is een heldin! Na deze avond vol nieuwe ontmoetingen, informatie en inspiratie voel jij je ook een heldin!

Sprekers
image

Maleka Bent Jamaa van de Female Factory opent de avond met een inspirerende lezing. Ze werkt al meer dan 20 jaar samen met vrouwen. Bijzondere vrouwen, unieke vrouwen, vrouwen met veel talenten. Toch is gebleken dat de meeste vrouwen zich niet ' de Superheldin ' in hun eigen leven voelen. Het is haar missie om het inzicht te geven dat alle kracht en wijsheid al in je zit. Als female empowerment-coach, spreker en inspirator is het haar doel om bewustwording en verbinding te creëren.

image

Ineke Hurkmans, onze Eindhovense heldin van Jump Movement zorgt voor een onvergetelijke ‘Jump’. Jump is een eenvoudige en laagdrempelige gespreksmethode die mensen in beweging brengt in de richting van hun eigen of een collectieve ambitie. Je wordt gekoppeld aan een andere bezoekster en gaat samen jumpen. Hierna is het tijd voor informeel samenzijn en is er een leuke markt waar je je kunt laten inspireren. Jessica Bartels, stadsdichter van Eindhoven, zal aanwezig om het programma op te luisteren met haar dichtkunsten.

Aandacht voor Internationale Vrouwendag is -en blijft- belangrijk: We vieren onze verworven rechten maar er is nog veel te doen als het gaat om écht gelijke behandeling. Zelfs in Nederland.

Belangrijk: Het programma is in het Nederlands, maar het evenement kan ook door anderstaligen bezocht worden. De hand-out van de lezing en de ‘Jump’ opdrachten zullen ook in het Engels beschikbaar zijn.

Programma
18.00 Samen Eten (vegetarisch) in de bibliotheek: van tevoren hiervoor apart aanmelden.
18.45 Ontvangst met koffie en thee (Inbegrepen)
19.00 Maleka Bent Jamaa: Lezing ‘Female Empowerment’
19.45 ‘Jump’ door Ineke Hurkmans
20.30 Opening markt en mogelijkheid tot netwerken
De PoëzieClub Eindhoven draagt gedichten voor in het theater
22.00 Einde avond

De prijs is inclusief één consumptie. Neem het ticket geprint mee om gebruik te kunnen maken van de consumptie.

Ben je nog geen lid van de bibliotheek? Je hebt al voor €19,- per jaar een abonnement. Daarmee heb je direct voordeel én steun je de bibliotheek. Lid worden kan eenvoudig online.

Tijdens de activiteiten van de Bibliotheek Eindhoven worden er mogelijk foto’s gemaakt, voor eventueel gebruik op social media of in gedrukte of online uitingen. Bij lezingen brengt de fotograaf met name de spreker in beeld en de ruimte als geheel. Heb je hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de fotograaf.

*English
International Women’s Day: Everyone’s a hero!
“Because you deserve to be the hero of your own life.”

Heroes: Notable, invisible, dead and alive, big and small ones. We all know them, because in every town or village are -or were- heroes present. Heroes who have committed themselves in an exceptional way, fighting for the rights of women, for equality, for their people.

Friday the 8th of March is International Women’s Day. The library of Eindhoven has, in cooperation with Women Inc’s ambassador Carien Kirkels, created an interesting event for women, with the starting point: Everyone’s a hero! After this evening, full of new encounters, information and inspiration you will definitely feel like a hero yourself!

Speakers
Maleka Bent Jamaa from Female Factory will start the night with an inspiring reading. She has been working with women for over 20 years. Remarkable women, unique women, and women with many talents. Yet it seems that most women don’t feel like the ‘Superhero’ of their own lives. It’s her mission to show women that all of the power and wisdom are already present inside. As female empowerment-coach, speaker and inspirator, it is her goal to create awareness and connection.

Ineke Hurkmans, our local hero from Jump Movement, will take care of an unforgettable ‘Jump’. Jump is a simple and accessible conversation method that moves people towards their own or collective ambitions. You’ll be linked to another visitor and you will ‘jump together’. There will be an informal gathering afterwards and a small market where you can get inspired. Jessica Bartels, City Poet of Eindhoven, will be present to present some of her poems and show her poetry skills.

Attention for International Women's Day is -and remains- important: We will celebrate our acquired rights, but there is still a long way to go when it comes to truly equal treatment. Even in The Netherlands.

Important: This event will be in Dutch, but is also open for non-Dutch speakers. The hand-out of the reading and ‘Jump’ exercises will available in English.

Program
18:00 ‘Eating together’ (vegetarian) in the library: Please register separately in advance.
18:45 Entrance with tea and coffee (Included)
19:00 Maleke Bent Jamaa: ‘Reading Female Empowerment’
19:45 ‘Jump’ by Ineke Hurkmans
20:30 Opening market and time to chat
22:00 End of the evening

The Price includes one free drink. Please print out your ticket and bring it with you, if you would like to make use of this offer.

Not a member yet? A subscription only costs €19 a year. You can instantly enjoy all benefits and you support the library at the same time! Join us fast and easy online.
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/Joining-the-library.html

During some of the events of the Library Eindhoven, pictures are taken for the potential publication on social media, online- or printed media. At lectures, mainly the speaker and the location as a whole, are photographed. Please inform the photographer, if you do not wish to be photographed.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op vrijdag 8 maart 2019 om 22:00