Workshop: Regie op je loopbaan

dinsdag 2 april 2019
15:00 tot 17:00

Locatie de Bibliotheek Eindhoven, de Witte Dame
Categorie Volwassenen
Tags Workshop
Prijzen
  • Toegang gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Geannuleerd Workshop: Regie op je loopbaan

Hoe kun je met inzet van je eigen kwaliteiten met meer plezier aan het werk blijven?

Om anno 2018 economisch en maatschappelijk goed te functioneren, zullen werkenden in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de sturing van hun leven, leren en loopbaan. Veel mensen, zowel laag- als hoger opgeleid, hebben daar nog moeite mee. Zij kijken te weinig vooruit. Of missen competenties op het gebied van reflecteren, exploreren, netwerken en keuzen maken. Ook bij werkgevers liggen nog obstakels waardoor onvoldoende wordt geïnvesteerd in de inzetbaarheid en mobiliteit van mensen. James wil aan beide kanten bijdragen aan bewustzijn en aan betere loopbaansturing.

Dat doen ze onder meer door onderzoek, loopbaancoaching, werk-naar-werk begeleiding, bewustwordingscampagnes en training. James werkt met NOLOC- gecertificeerde coaches en houdt nauw aansluiting op de laatste wetenschappelijke bevindingen.

Tijdens deze workshop staat James stil bij de achtergronden van de huidige maatschappij en ontwikkelingen en de invloed die dat heeft op loopbanen van mensen.
Ze zoomen in op het individu en hoe je zelf meer invloed kunt uitoefenen op je eigen loopbaan en het behoud of weer opnieuw krijgen van plezier in je werk.
Je gaat aan de slag in de groep met wat oefeningen en korte gesprekjes om je te laten ervaren wat je zelf in huis hebt en wat je hiermee kunt doen als het gaat over met plezier en gezond aan het werk blijven.

De workshop wordt begeleid door de loopbaanadviseurs Emmy Verkooyen en Pascale Wismans.

Tijdens de activiteiten van de Bibliotheek Eindhoven worden er mogelijk foto’s gemaakt, voor eventueel gebruik op social media of in gedrukte of online uitingen. Bij lezingen brengt de fotograaf met name de spreker in beeld en de ruimte als geheel. Heb je hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de fotograaf.

Deze activiteit is geannuleerd