MakersClub (also in English)
vrijdag 31 maart 2023 15:30 - 17:00
Locatie de Bibliotheek Eindhoven, De Witte Dame
Categorie Jeugd
Tags Bieb Vakantie Weken Creatief Techniek Zomervakantie
Prijzen
  • Toegang € 5,00
Download Toevoegen aan agenda
Terug

MakersClub (also in English)

Maximaal 10 personen.
Niet bedoeld voor kinderfeestjes.

Graag vragen we je om maximaal 1x per week je kind in te schrijven om zo zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te geven om deel te nemen.

Kom MAKEN, in de MakersClub. Wil jij leren bouwen, 3d printen, solderen en werken met elektronica? Je eigen lamp, een kettingreactie of een toffe robot maken? Kom dan naar onze werkplaats! Er zijn oneindig veel dingen die we kunnen maken. We bouwen samen geweldige dingen.

In onze makersplaats hebben we allerlei materialen en gereedschappen waar je mee aan de slag kunt. Denk aan lijmpistolen, motoren, boren, tandwielen, microcontrollers, hamers of 3D-printers. Allemaal spullen die jou kunnen helpen je ideeën werkelijkheid te maken! Ook al heb je nog nooit met gereedschap gewerkt, hier kun je van alles leren, zolang je maar zin en fantasie meebrengt.

Wij nemen elke week een voorbeeld mee dat je kunt maken en je kunt ook aan de slag gaan met je eigen creatieve of technische projecten. Samen maken wij er iets moois van, geholpen door fanatieke begeleiders van de Bibliotheek Eindhoven.

Voor jonge uitvinders van 7-13 jaar.
In de MakersClub spreken we Nederlands en Engels.

Het programma is opgezet met als doel het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Zelfgestuurd leren is hier de basis van, samen met creatief- en probleemoplossend denken.

Tijdens de Makersclub werken we met echte gereedschappen. Veiligheid vinden we erg belangrijk. We hebben goed nagedacht hoe we de risico’s zo veel mogelijk kunnen beperken. Desondanks kan het gebeuren dat kinderen zich verwonden tijdens de Makersclub. Wil je meer weten over de veiligheid tijdens de Makersclub? Spreek dan 1 van de begeleiders even aan of stuur een email naar makers@bibliotheekeindhoven.nl

Kijk voor extra informatie op onze site

Mocht je je willen afmelden, mail dan naar klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl.


Ben je nog geen lid van de bibliotheek? Voor jeugd is een abonnement gratis. Volwassenen kunnen al voor €19,- per jaar een abonnement afsluiten. Daarmee heb je direct voordeel én steun je de bibliotheek. Lid worden kan eenvoudig online.

Tijdens de activiteiten van de Bibliotheek Eindhoven worden er mogelijk foto’s gemaakt, voor eventueel gebruik op social media of in gedrukte of online uitingen. Bij lezingen brengt de fotograaf met name de spreker in beeld en de ruimte als geheel. Heb je hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de fotograaf.

English
Maximum of 10 persons.
Unsuitable for children's parties.

We would like to ask you to register your child no more than once a week to give as many children as possible the opportunity to participate.

Start MAKING at the MakersClub! Do you want to learn 3D printing, soldering, building, sawing or working with electronics? Want to make your own lamp, chain-reaction or a cool robot? Come to the makersclub! There are unlimited things to build. Together we can build really cool things!

We have various materials and tools in our MakersPlaats (makerspace), such as glue guns, motors, drills, gears, mircocontrollers, hamers and 3D printers. All of them can help you to realize your ideas!

Each week we bring an example of something you can make and you can also work on your own creative or technical projects too. We can make it great, together, guided by engaged educators of the library Eindhoven.

In the MakersClub we speak both Dutch and English.

This program aims to develop 21st century skills. Self-directed learning is the basis of this, together with creative thinking and problem solving.

During the MakersClub we work with real tools. We consider safety to be very important. We have thought carefully about how to limit the risks as much as possible. Nevertheless, it can happen that children injure themselves during the MakersClub. Would you like to know more about safety during the MakersClub? Feel free to speak to one of the supervisors or send an email to makers@bibliotheekeindhoven.nl

If you are no longer able to attend, mail to klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl.


The membership for the Library in Eindhoven is completely free for young people. Adults, only pay €19 a year for a library subscription. Being a member of the library, you can enjoy all benefits and support the library at the same time. Join us fast and easy online.

During some of the events of the Library Eindhoven, pictures are taken for the potential publication on social media, online- or printed media.
At lectures, mainly the speaker and the location as a whole, are photographed. Please inform the photographer, if you do not wish to be photographed.


Deze datum is volgeboekt