Groen Café: Vergroening van de binnenstad
Categorie Volwassenen
Tags Groencafé Mens en natuur Samenleving
Prijzen
  • Entree gratis
Terug

Groen Café: Vergroening van de binnenstad

Tijdens het Groen Café van 21 november gaan we, na een korte toelichting op de plannen, in gesprek met gemeente Eindhoven over de vergroening van de binnenstad. Met dit Groen Café gaan we samen op zoek naar verdere kansen voor vergroening. Waar zie jij die kansen en welke functie moet dat groen vervullen? Gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de biodiversiteit of meer ruimte om te recreëren?

Groen is van fundamenteel belang, zeker in de stad. Ondanks dat Eindhoven de groenste grote stad van Nederland is valt er in onze binnenstad nog veel winst te behalen. Het groene aandeel van onze stad is namelijk vooral te danken aan de drie groene wiggen, namelijk Genneper parken, het gebied rondom Eckartdal en de Karpen en natuurlijk het stadsbos. Het Groen Café is geen vervanging voor het samenspraakproces voor de vergroening van de bovengenoemde locaties.

44 procent van de oppervlakte van Eindhoven bestaat uit groen. Voor het centrum is dit slechts 18 procent. Gelukkig heeft gemeente Eindhoven een plan opgesteld om het centrum te vergroenen. De komende jaren is er ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van deze plannen. Er is al een goede start gemaakt het de vergroening van het Clausplein en de Vestdijk. Ook aan de plannen voor een groener stationsplein en stadhuisplein wordt hard gewerkt.

In dit document kun je meer lezen over de plannen voor de vergroening van de binnenstad. Het plan bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op concrete vergroeningen in de komende jaren. Er zal op tal van plekken flink vergroend worden. Zo wordt het plein naast de Catharinakerk komend jaar veranderd in een stadstuin en wordt er samen met bewoners en ondernemers gewerkt aan een nieuwe en groene inrichting voor het Wilhelminaplein. Daarnaast zal komende jaren gewerkt worden aan plannen voor grotere groene ingrepen in de stad.

Programma
• 19:30 inloop
• 19:45 korte inleiding door gemeente Eindhoven
• 20:00 In groepen onze ideeën delen
• 20:45 pauze
• 21:00 Ieder groepje presenteert plenair wat voor hen belangrijk is
• 21:30 ruimte voor vragen
• 22:00 afsluiting

Deelname aan dit Groen Café is kosteloos, het is wel noodzakelijk om te reserveren.

Groen Café
Het Groen Café is een initiatief van Trefpunt Groen Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven en Art & Tech Society. Middels het structureel organiseren van een viertal Groen Cafés per jaar willen wij voor Eindhoven een stevig podium creëren waar in brede zin aandacht wordt besteed aan thema’s als groen, duurzaamheid en natuur in relatie tot de ontwikkeling van (regio) Eindhoven.

GroenCafe logo.png

Foto: Bea Straver


Wist je dat een bibliotheekabonnement voor jeugd gratis is? Volwassenen kunnen al voor €19,- per jaar een abonnement afsluiten. Daarmee heb je direct voordeel én steun je de bibliotheek. Lid worden kan eenvoudig online.

Tijdens de activiteiten van de Bibliotheek Eindhoven worden er mogelijk foto’s gemaakt, voor eventueel gebruik op social media of in gedrukte of online uitingen. Bij lezingen brengt de fotograaf met name de spreker in beeld en de ruimte als geheel. Heb je hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de fotograaf.

Helaas zijn er geen datums meer beschikbaar.